Dnes je 04.12.2016, svátek má Barbora

 

Aktuality

 

800OFMConv

"A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi to potvrdil."
Závěť svatého Františka (14-15)

 

Advent

Láska je ako natiahnutá gumička. Ak ju pustí jeden, bolí to toho druhého. Ťažké dnešné evanjelium hovorí o zrade. Každého bolí zranená dôvera. Ježiš preto volá k sebe na svoje srdce, aby nás naučil ako si vážiť naše priateľstvá, vážiť si naše lásky, vážiť si našich drahých. Ak by sme mali diplom z jeho školy lásky, nikdy by sme nikomu neublížili.

Viac na: http://www.cestaplus.sk/baterka/datum/23-11-2016
© Copyright www.cestaplus.sk

Advent je výjimečný čas, který je nám dán. Jeho název pochází z latinského advenire, což znamená přibližovat, přicházet. Advent je tedy čas přípravy na to, co přichází. A tím jsou samozřejmě Vánoce - oslava toho, že se náš Bůh stal pro nás člověkem v Ježíši Kristu. A to je ten největší dar od Boha pro nás. Je to příchod světla pro nás, protože tak nám Bůh ukázal, jak moc Mu na nás záleží, jak nás má rád a že o nás stojí. Vždyť Jeho jediný Syn, Ježíš, za nás zemřel. Dal za tebe svůj život. Život za život, abys ty mohl žít v Boží přítomnosti a objímající lásce už teď, ale především jednou v nebi.

A právě Ježíš je tím světlem pro náš život. A náš život nemá být jen čekárnou (na smrt, konec světa, poslední soud, vzkříšení), ale cestou následování Ježíše a Jeho evangelia.

 Advent je speciálním časem pro nás. Není totiž jen přípravou na Vánoce, ale hlavně na náš konec, na druhý příchod Ježíše. Proto je advent zvláštní příležitostí ke ztišení, mlčení, naslouchání, bdělosti a modlitbě. Je příležitostí k zamyšlení se nad otázkou "Jaký mám vztah s Bohem, s ostatními lidmi a se sebou samým?"

V evangeliu letošní 1. neděle adventní nám Ježíš říká: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde" (Mt 24, 42) Biblické bdění znamená bdělé očekávání. Máme tedy na našeho Pána čekat pozorně a věrně. Bdělost je okem našeho srdce, které má být otevřené pro Pána, aby Ho vidělo, jak přichází.

A Pán opravdu přijde! Možná za 100 let, možná zítra, možná už dnes... Žiji s touto myšlenkou? Anebo Jeho příchod vůbec neočekávám? Jsem připravený právě teď, v tuto chvíli stanout v celé pravdě o sobě, v plném světle, před Bohem?  Vyúčtovat s Ním za můj život? Za všechny mé myšlenky, slova a skutky? Jesti ne, tak proč?

Toto jsou otázky pro adventní přemýšlení, které je třeba si položit a upřímně si na ně odpovědět.

Pravděpodobně každý z nás cítí, že ne všecho v našem životě bylo v pořádku, že ne všechno bylo dobré. Asi cítíme, že by to chtělo ještě na sobě popracovat a učit se být lepším, učit se konat jen dobro, jen podle Boží vůle. Co s tím?

Proto máme právě advent - příležitost nad tím vším přemýšlet. Nad tím, co je mým cílem? Věčný život s Bohem nebo život tady na zemi? Jaký je můj životní styl? Odpovídá Ježíšovu stylu a evangeliu? Věřím Mu opravdu?

Krásným symbolem adventu je adventní věnec. Postupně na něm zapalujeme čtyři svíce a tak postupně roste jeho světlo. A právě tak má růst v nás, v našich životech Boží světlo. A zároveň my máme být světlem pro ostatní lidi. Přinášet jim Boží Světlo, Ježíše. Tak, jako Panna Maria, máme počít Božího Syna, Ježíše, přijmout Ho do svého života, připravit se na to, že On znovu přijde, vydat se na cestu s Ním a k Němu, bdít a porodit Ho do svého života. Nést Ho ostatním lidem.

O to prosme a o tom přemýšlejme během tohoto adventu, který se už nikdy nebude opakovat.

=vfh=


Ze světa