Dnes je 27.01.2021, svátek má Ingrid

 

Aktuality

Dějiny řádu v ČR

Počátky minoritů v našich zemích jsou zahaleny temnotou. Pozdější, zvláště barokní tradice a z ní vycházející nekritičtí autoři historických prací se snaží dokázat, že první synové sv. Františka přišli na naše území velmi záhy, již ve dvacátých letech 13. století. To však nelze spolehlivě doložit. Z různých zmatených údajů se dá vyvodit, že první minorité k nám přišli z Německa jako výsledek misijního snažení tamních bratří. Zásluhu na tom, že se u nás mohli usadit, mají především čeští králové z rodu Přemyslovců, konkrétně Václav I., který je uvedl nejprve do Prahy (před rokem 1230).

První domy náležely k provincii saské, asi roku 1239 byla vytvořena zvláštní provincie česko-polská, která přes všechny obtíže vydržela až do roku 1517. Tehdy došlo k rozdělení na provincii českou a polskou, přičemž moravské konventy se staly součástí provincie rakouské a v letech 1732 – 1822 tvořily samostatnou provincii. Roku 1822 byla ustavena provincie česko-moravsko-slezská, roku 1919 proměněná v československou provincii sv. Cyrila a Metoděje, do níž spadaly i slovenské řádové domy. Od roku tvoří minoritské kláštery opět samostatnou provincii Řádu menších bratří v České republice.

V uplynulých staletích u nás řád sídlil na těchto místech:

 Praha
 – Staré Město
 sv. Jakub Větší
 1232 –
 Brno  sv. Jan Křtitel
 a Jan Evang.
 1230(?) –
 Litoměřice  sv. Jakub Větší  1233(?) – 1785
 Kadaň
 sv. Michal
 13.st. – 1543,
 1590 – 1786
 Opava  sv. Duch  před 1237 –
 Hradec Králové  sv. Jan Křtitel
 sv. Anna
 1238 – 1419/1423
 1621 – 1789
 Most  sv. František Serafínský  1237/1240 – 1950
 Znojmo  Nanebevzetí
 Panny Marie
 před 1239 – 1534,
 pak františkáni
 Benešov u Prahy  Nanebevzetí
 Panny Marie
 snahy o obnovu
 1247 – 1420

 17. – 18. stol.
 Cheb  Zvěstování
 Panny Marie

 před 1247 – 1465,
 pak  františkáni

 Jihlava  Nanebevzetí Panny Marie  kolem 1240 –
 Olomouc  sv. František Serafínský
 sv. Jakub Větší
 před 1250 – 1567
 1567 – 1785
 Praha – Staré Město,
 Na Františku
 Sv. František Serafínský
 a Panna Maria
 (nebo sv. Barbora)
 1251(?) – před 1556
 Krnov  Narození Panny Marie  po 1253 – 1523,
 po 1623 –
 Stříbro  sv. Maří Magdaléna  před 1272 – 1785
 Vysoké Mýto  sv. Petr a Pavel  1260/1278 – 1421
 Bechyně  Nanebevzetí
 Panny Marie
 1281(?) – před 1491
 Žatec  sv. Petr a Pavel  kolem 1266 – 1419
 Čáslav  Panna Maria  2.pol.13.stol. – 1421
 Valtice  sv. Michael  1286 – 1426
 Plzeň  Nanebevzetí
 Panny Marie
 po 1296 – 1460,
 pak františkáni
 Nový Bydžov  ??  kolem 1305 – 1420/1421
 Jindřichův Hradec  sv. Jan Křtitel  kolem 1320 – 1560
 Uničov  sv. Kříž  po 1330 – 1815
 Uherské Hradiště  pokus o založení  kolem 1334
 Mladá Boleslav  sv. Bonaventura  před 1345 – 1421,
 1630 – 1784
 Český Krumlov  Boží Tělo a Panna
 Maria Bolestná,
 později Nanebevzetí
 Panny Marie
 před 1357 – 1950
 Strážnice  pokus o založení  1365
 Pardubice  Zvěstování Panny Marie  1514/1515 – 1786
 Bystřice
 nad Pernštejnem
 pokus o založení  1595 – po 1609,
 po 1623
 Horažďovice  sv. Michael  1621 – 1814
 Jílové u Prahy  Panna Maria Loretánská  1623 – 1785
 Krupka
 Všichni svatí  nejisté,
 zaniklo za
 husitských válek

 

K těmto domům musíme ještě připočítat více než deset dalších klášterů v Lužici, Kladsku a Slezsku, které s nimi v dávné minulosti tvořily jedinou provincii. Dnes žije pět klášterů, a to v Praze, Brně, Jihlavě, Opavě a Krnově.


Ze světa