Dnes je 27.01.2021, svátek má Ingrid

 

Aktuality

Krnov

 

Krnov – konvent u Panny Marie

Počátky krnovského konventu jsou spjaty s počátky města, zakladatelem byl nejspíš městský fojt, rozhodně ne král Přemysl Otakar II. Dlouho klášter zápasil s existenčními potížemi, až 15. století je možno označit za dobu rozkvětu duchovního i hmotného. Katastrofu však pro minority znamenal rok 1523. Tehdy krnovské panství koupil braniborský markrabí Jiří z Ansbachu, osobní přítel Martina Luthera, který bratry vyhnal, kostel dal přepažit na dvě podlaží, přičemž do přízemí umístil zbrojnici a do patra sýpku. Z kaple sv. Maří Magdaleny se stal výčep a z kláštera pivovar, mincovna, zemská sněmovna a příležitostný špitál. Roku 1546 nakonec klášter i s kostelem vyhořel.

Když se novým pánem Krnova stal roku 1623 Karel z Lichtenštejna, povolal menší bratry znovu do města. Významným skutkem se stal roku 1636 nástup Cornelia Ottweilera jako kvardiána a zároveň i děkana. Jeho je možno označit za znovuzakladatele kláštera i budovatele poutního místa na Cvilíně. Ze skromné dřevěné kaple z roku 1678 vyrostl v 18. století nádherný barokní chrám Panny Marie Sedmibolestné, přes josefinské zrušení i bombardování na konci 2. světové války dodnes oblíbený cíl poutníků i výletníků. Vlastní klášter i kostel – přes různé požáry – v 18. století získal barokní podobu a nakonec i unikl zkáze za vlády císaře Josefa II. Neunikl však komunistickému řádění, které ho ze všech našich minoritských objektů postihlo nejvíce: z kláštera se stal nejprve domov důchodců, potom dokonce hotel, a kostel sloužil jako skladiště.


Kostel a klášter v Krnově

1273 - založení kláštera
XV. stol. - konají se zde provinční kapituly a také sídlí zde provinciálové
1523 - vyhnaní minoritů z města
1623 - návrat minoritů do Krnova
1706 - požár zničil kostel i klášter
1730 - barokizace kostela
1766 - fresková výzdoba kostele od Josefa Sterna
1950 - klášter zabrán komunistickým režimem
1970 - kostel zaměněn na skladiště
1991 - klášter opět ve vlastnictví Řádu
1997 - stoletá voda značně poškodila kostel i klášter
2000 - provinční kapitula, obnovena komunita

Poutní místo na Cvilíně
1684 - vystavění dřevěného kostelíka
1690 - obliba kostelika značně stoupá
1722 - zahájení stavby nového kostela
1727 - dokončení stavby kostela
1786 - kostel uzavřen
1795 - znovuotevření kostela, kostel v majetku města
1865 - požár
1942 - navrácen Řádu
1945 - kostel značně poničen v důsledku válečných událostí
1947 - dokončení oprav a znovuvysvěcení kostela
1950 - zákaz činnosti minoritů
1994 - Cvilín opět ve správě minoritů

Více naleznete na stránkách krnovského konventu.

 


Ze světa