Dnes je 27.01.2021, svátek má Ingrid

 

Aktuality

Řád minoritů

Poslední cesta

Poslední cesta

Nedělního večera 28. května 1941 se na vedlejší koleji nedaleko brány do KL Auschwitz zastavil vlak s transportem vězňů. Stojící špalírem esesmani a kápo bitím  „vítali" nově příchozí, které volali jménem, mezi nimiž se nacházel rovněž o. Maxmilián Maria Kolbe.

Datum vydání: 15.08.2011
 

Letnice - Duch Páně u sv. Františka

Letnice - Duch Páně u sv. Františka

Celý křesťansky svět se modlí:
Přijď ó Duchu přesvatý rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít.
Božský Utěšiteli, něžný duší Příteli, rač nás mile zotavit.
Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.
Viny z duší našich smaž a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit.
Srovnej co je zkřiveno, zahřej, co je studeno, a nedej nám zabloudit.
                                                        (Ze sekvence: Veni Sancte Spiritus)

Datum vydání: 07.06.2011
 

Srdce františkánství - krypta v bazilice sv. Františka v Assisi

Srdce františkánství - krypta v bazilice sv. Františka v Assisi

Assisi, o němž se říká, že je městem pokoje, vděčí svou slávu sv. Františkovi, který se zde narodil, obrátil a jsou tady i jeho tělesné pozůstatky. Nádherná bazilika je znamením vděčnosti celé církve za tak velký dar svatosti sv. Františka a obnovy křesťanského života v duchu evangelia. Základní kámen položil papež Řehoř IX. den po kanonizaci světce roku 1228. Kostel slavnostně posvětil papež Inocenc IV. 25. května 1253.

Datum vydání: 31.05.2011
 

Kristus vstal z mrtvých
Opravdu vstal z mrtvých!

Tak se zdravili a zdraví mnozí křesťane během velikonočních svátků. Tímto pozdravem: „Kristus vstal z mrtvých" zdravím také všechny, kteří čtou naše webové stránky.

Datum vydání: 20.04.2011
 

11. února – Panny Marie Lurdské
a XIX. světový den nemocných

11. února – Panny Marie Lurdské <br /> a XIX. světový den nemocných

11. února si připomínáme den zasvěcený Panně Marii Lurdské a alespoň v myšlenkách se připojujeme k 6 až 7 milionům poutníků, kteří každý rok navštěvují toto poutní mariánské místo, kde se roku 1858 Panna Maria zjevila Bernadettě Soubirousové. Proč právě Bernadettě?

Datum vydání: 22.02.2011
 

Eucharistický betlém sv. Františka

Eucharistický betlém sv. Františka

V měsíci listopadu jsme se - již tradičně častěji - zastavovali na hřbitovech u hrobů zesnulých a rozjímali nad smyslem života, ale už koncem listopadu byla v blízkém supermarketu k dostání vánoční výzdoba.

Datum vydání: 23.12.2010
 

S Marií, počatou bez poskvrny dědičného hříchu, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista

Pouť lidstva ke konečnému cíli trvá. Prožíváme adventní dobu. Očekáváme příchod Ježíše Krista na konci času, ale také na jeho narození o Vánocích. Sv. Pavel říká: Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy" (Gal 4,4). Boží Syn se narodil z ženy, Marii. U sv. Lukáše čteme, že Maria „porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou".

Datum vydání: 01.12.2010
 

Oni nepochopili,
že jsem se o ně staral...

V prvním liturgickém čtení slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova si Bůh stěžuje: „...oni nepochopili, že jsem se o ně staral....“ (Oz 11,8).
Datum vydání: 03.10.2010
 

Což nám nehořelo srdce,
když nám vysvětloval Písma?

Dva učedníci odchází z Jeruzaléma. Jdou zdrcení bolestnými událostmi předcházejících dvou dní: smutkem Velkého pátku, kdy byl Ježíš odsouzen a krutě ukřižován, a tichem Velké soboty, kdy v jejich srdcích zavládla prázdnota a postupné smíření se se skutečností, že Ježíš již mezi nimi není…
Datum vydání: 04.04.2010
 
<< · 1 · 2 · >>

Ze světa