Dnes je 27.01.2021, svátek má Ingrid

 

Aktuality

Zvěstování Páně - obraz v kostelíku Panny Marie Andělské v Assisi

Zvěstování Páně - obraz v kostelíku Panny Marie Andělské v Assisi

Slavnost Zvěstování Páně slavíme devět měsíců před slavností Narození Páně (25. prosince). Připomínáme si tajemství Vtělení Božího Syna, počátek naší spásy. Naše myšlenky putují do Nazareta v Galileji. Anděl Gabriel oslovuje Pannu Marii a říká: "buď zdráva, Milostiplná, Pán s Tebou" (Lk 1,28).

Toto tajemství spásy rozjímáme v modlitbě Anděl Páně. Je krásným křesťanským zvykem modlit se tuto modlitbu třikrát denně (ráno, v poledne a večer). Ti, kdo navštěvují věčné město - Řím, se v neděli, v pravé poledne, mohou tuto modlitbu pomodlit se Svatým otcem, poslechnout si jeho krátké rozjímání a nakonec přijmout požehnání.

Při modlitbě Anděl Páně můžeme v myšlenkách také putovat do Assisi, do kostelíka Panny Marie Andělské - Porciunkule. Tento kostelík (který sám sv. František opravoval), má krásný obraz od Hilaria z Viterba (1393), který v dolní části zachycuje scénu Zvěstování a v horní zjevení Pána Ježíše a Panny Marie sv. Františkovi, který žádá o milost plnomocných odpustků.

porciunkula

Tak jako Nazaret připomíná všem věřícím počátek spásy a dětství Pána Ježíše, tak všem synům a dcerám sv. Františka připomíná Porciunkula počátek nového života. To tady sv. František uslyšel evangelium, které ukázalo směr jeho života po obrácení. Tady se rád vracel, a zde také zakončil svou pozemskou pouť.

Když se sv. František roku 1219 vrátil ze Svaté země, stal se velkým promotorem myšlenky, aby křesťané v určitých hodinách dne, na hlas zvonu, vzdávali modlitbou slávu Bohu.

Stanislav Gryń, minorita

porciunkula

Modlitba Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
- a ona počala z Ducha svatého. Zdrávas Maria... 

Maria řekla: Jsem služebnice Páně, 
- ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria... 

A Slovo se stalo tělem 
- a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria... 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, 
- aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

porciunkula


Okomentovat článek
Zobrazit komentáře


 
Návštěv: 9760 , Vydáno: 22.03.2011 , Komentáře: 0

Podobné články
01.10.2011 - Chudoba a pokora sv. Františka
19.03.2011 - Slavnost sv. Josefa - 19. března - patrona Řádu minoritů
12.10.2010 - Transitus
11.03.2009 - Pokoj a dobro
11.03.2009 - Chudoba
11.03.2009 - Radost
11.03.2009 - Prostota
11.03.2009 - Pokora

Ze světa