Dnes je 27.01.2021, svátek má Ingrid

 

Aktuality

Svatí a blahoslavení


neboli velká jména malých bratří

Řád dal církvi mnoho svatých a blahoslavených.

V prvním období řádu (čili do r. 1517) to jsou kromě sv. Františka z Assisi rovněž sv. Antonín z Padovy († 1231), sv. Bonaventura († 1274), sv. Ludvík z Anjou († 1297), bl. Jan Duns Skot († 1308), bl. Jakub Strepa († 1409), sv. Bernardýn ze Sieny († 1444), sv. Jan Kapistránský († 1456), sv. Jan z Dukly († 1484), nebo Petr z Alkantary.

Ve druhém období to jsou mimo jiné: sv. Josef Kupertinský († 1663), bl. Bonaventura z Potenzy († 1711), bl. Rafael Chylinský († 1741), sv. František Antonín Fasani († 1742), bl. Ludvík Armand Adam († 1794) a Mikuláš Savouret († 1794), blahoslavený Alfons López († 1936), a jeho pět druhů, sv. Maxmilián Maria Kolbe († 1941) a sedm polských mučedníků blahořečených v r. 1999 Janem Pavlem II. ve Varšavě.

Z řádu vzešlo také pět papežů: Mikuláš IV. (1288-1292), Alexandr V. (1409-1410), Sixtus IV. (1471-1484), Sixtus V. (1585-1590) a Klement XIV. (1769-1774).

28. únor - bl. Tymoteusz (Timotej) Trojanowski (1908 - 1942)

Stanisław Trojanowski se narodil 29. července 1908 ve vesnici Sadłowo, v Polsku. Pocházel z chudé rodiny a měl tři bratry. Kvůli smrti otce v 1. světové válce musel brzy začít pracovat, aby pomáhal s udržením rodiny. Proto ukončil jen tři třídy základní školy.

Datum vydání: 27.02.2011
 

25. únor - Bl. Šebestián od Zjevení
(1502-1600)

Žil ve Španělsku a v Mexiku, dvakrát byl ženatý. Když měl 71 let, vstoupil do Řádu menších bratří.

Datum vydání: 25.02.2011
 

23. únor - Sv. Izabela (Alžběta) Francouzská (1225-1270)

Její otec byl králem Francie a její matku a bratra církev svatořečila. Z politických důvodů jí bylo několikrát nabízeno manželství. Vybrala si však život v blízkosti řádu klarisek. Sama do kláštera nevstoupila, ale žila přísným kajícím životem blízko něj.

Datum vydání: 22.02.2011
 

4. říjen – Slavnost sv. Františka z Assisi - sv. František a Evangelium

Sv. Pavel Kolosanům napsal, že Bůh mu svěřil, aby jim oznámil Boží slovo, totiž Krista, naděje na věčnou spásu (Kol 1,26). A v Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání (Kol 2,3).

Datum vydání: 04.10.2010
 

20. výročí kanonizace sv. Anežky České

Žila ve 13. století. Svatá Anežka Česká byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Zaslíbil ji následníku císaře Fridricha II., pozdějšímu králi Jindřichu VIL, a poslal ji na dvůr Babenberků do Rakous, aby se naučila dvorským mravům. Leopold VI. Babenberský však přemluvil císaře, aby dal svého syna místo Anežce jeho dceři Markétě;a tak byla poslána zpátky do Čech. Přemysl Otakar I. odpověděl na tuto urážku vpádem do Rakous.
Datum vydání: 12.11.2009
 

Svatý Josef Kopertinský, patron studentů

Josef Maria Desa, jak se tento světec nazýval původním jménem, se narodil počátkem 17. století, roku 1603, v Itálii.

Datum vydání: 23.09.2009
 

Sv. Maxmilián Maria Kolbe - rytíř Neposkvrněné

Jednou uslyšel matčin povzdech: "Co z tebe
bude?"
Datum vydání: 15.09.2009
 

Svatý Bonaventura

"Prostá, zbožná a nevzdělaná stará žena může milovat Boha lépe a víc než učený teolog."
Datum vydání: 27.07.2009
 

Svatý Antonín z Padovy

Svatý celého světa.

Datum vydání: 23.06.2009
 
<< · 1 · 2 · >>

Ze světa